- 1394-06-10 20:33:00
اثـــر نـقـاشــی - 1392-12-21 14:21:00
مـــسیــر - 1392-11-06 13:57:00
اولـــین روز - 1392-11-06 13:49:00
مــُــحــمـَـــد . . . - 1392-11-06 14:37:00
دلتنگــــــی - 1392-11-05 13:35:00
چـــند ســالــته ؟ ؟ - 1392-11-05 13:18:00
زمــســتـان - 1392-10-21 13:21:00
روزهــای خـــامـــوش - 1392-10-21 13:10:00
بــیا - 1392-10-21 13:17:00
``、ヽ☂ヽ ` - 1392-10-15 13:18:00
- 1392-10-15 13:15:00
Mohammad... - 1392-10-10 20:14:00
- 1392-10-08 14:40:00
- 1392-10-08 14:19:00
دلــــم مــَــــردونه گــرفـــت - 1392-10-08 13:41:00
تنـــها گنـــاه من . . . . - 1392-09-21 13:49:00
حـــرف دل - 1392-09-21 13:40:00
حـــرف دل - 1392-09-21 13:37:00
bi to0o - 1392-09-21 13:36:00
حال این روزای ڪـَتـــایــو טּ - 1392-09-21 13:13:00
حال این روزای ڪـَتـــایــو טּ .............. - 1392-09-03 13:13:00
مــن - 1392-08-28 13:55:00
شام غریبان - 1392-08-24 04:29:00
مُــردم . . . - 1392-08-20 15:21:00
چه هـَوایی داری - 1392-08-15 17:29:00
هـــَـوا بُـــغض داره . . . . . - 1392-08-13 16:06:00
بــارونـــی تریـــن - 1392-08-12 15:34:00
اشک - 1392-08-12 15:17:00
....بدون شـــرح - 1392-08-09 14:42:00
آیــینه ها - 1392-08-06 14:44:00
رفتــَــنِش به مـــن رسیــــد - 1392-08-06 14:02:00
حال این روزای ڪـَتـــایــو טּ .............. - 1392-08-04 17:01:00
حال این روزای ڪـَتـــایــو טּ .............. - 1392-07-28 14:25:00
حال این روزای ڪـَتـــایــو טּ .............. - 1392-07-27 18:12:00
- 1392-07-26 18:20:00
17 oct - 1392-07-25 07:15:00
Negaranetam - 1392-07-20 18:22:00
.¸¸.•☂ - 1392-07-20 14:35:00
کتایون میگه.... - 1392-07-19 14:39:00
- 1392-07-17 17:53:00
مثل من میشی . . . یه روزی - 1392-07-17 17:50:00
- 1392-07-17 17:44:00
- 1392-07-13 22:03:00
عـــاشِق ِ ایـن مـتـنـم . . . . . - 1392-07-13 15:30:00
حال این روزای مــــــــטּ .............. - 1392-07-10 17:54:00
17 oct - 1392-07-25 07:50:00
17 oct - 1392-07-25 08:26:00
آرزو - 1392-07-04 16:41:00
غَــم پــایـیزی - 1392-07-02 14:53:00
- 1392-07-02 13:40:00
حال این روزای مــــــــטּ .............. - 1392-06-30 17:48:00
آرزو - 1392-06-27 15:45:00
. . . . مــــــــטּ - 1392-06-26 14:11:00
- 1392-06-26 14:02:00
- 1392-06-25 15:38:00
25 شهریور - 1392-06-25 15:19:00
- 1392-06-24 04:30:00
- 1392-06-23 18:58:00
....بدون شـــرح - 1392-06-23 16:42:00
- 1392-06-23 15:49:00
- 1392-06-23 14:13:00
یهـِ حـسِ __ - 1392-06-20 15:48:00
- 1392-06-19 17:27:00
- 1392-06-18 16:48:00
- 1392-06-18 15:39:00
کلافه ام.... - 1392-06-17 16:37:00
- 1392-06-16 09:44:00
- 1392-06-11 17:05:00
- 1392-06-09 17:46:00
- 1392-06-09 17:55:00
- 1392-06-09 17:49:00
- 1392-06-09 17:41:00
- 1392-06-08 16:18:00
.¸¸.•☂ - 1392-06-08 14:15:00
یهـِ حـسِ - 1392-06-07 18:13:00
زخمی . . . . - 1392-06-07 17:17:00
دردام ســـنـگیـنـه - 1392-06-07 16:04:00
حال این روزای مــــــــטּ .............. - 1392-06-05 16:35:00
حال این روزای مــــــــטּ .............. - 1392-06-05 14:43:00
حال این روزای مــــــــטּ .............. - 1392-06-01 22:44:00
حال این روزای مــــــــטּ .............. - 1392-05-31 16:52:00
حال این روزای مــــــــטּ .............. - 1392-05-29 17:24:00
اشتبــاه - 1392-05-29 15:17:00
فراموشت کرده ام - 1392-05-28 12:10:00
حال این روزای ڪـَتـــایــو טּ .............. - 1392-05-28 14:55:00
ڪـَتـــایــو טּ ..... - 1387-05-28 09:36:00
ڪـَتـــایــو טּ .............. - 1392-05-27 15:45:00
بُــــرو . . - 1392-05-27 15:39:00
ڪـَتـــایــو טּ .............. - 1392-05-27 15:32:00
کتایـــون ِ غمگین - 1392-05-21 09:24:00
حال این روزای مــــــــטּ .............. - 1392-05-21 07:15:00
ب سلامتی خدا - 1392-05-14 18:44:00
سالها بعد . . . . - 1392-05-12 15:54:00
هَـمــان وقــتِ اذان . . . - 1392-05-12 14:49:00
اشڪـ های الغــــوث - 1392-05-09 10:30:00
- 1392-05-07 20:22:00
خـُــدآ . . . - 1392-05-07 19:47:00
- 1392-05-05 19:22:00
خـُــدآ ... - 1392-05-05 18:01:00
- 1392-05-05 19:08:00
ﻏﻢ ﺗﻮ - 1392-04-29 08:34:00
حال این روزای مــــــــטּ .............. - 1392-04-27 09:36:00
29 /4 - 1392-04-29 16:27:00
بـــوی ِ تــــو - 1392-04-26 09:04:00
یهـِ حـسِ نزدیـک - 1392-04-26 09:00:00
اشکهای پـنهــونی - 1392-04-23 09:00:00
تـــَنهـــایَم ... - 1392-04-23 08:54:00
کَلآفــــه - 1392-04-23 08:59:00
دَر عذابَـــم... .... - 1392-04-18 08:39:00
سکوت من - 1392-04-17 09:09:00
ڪـَتـــایــو טּ .............. - 1392-04-16 16:40:00
حال این روزای مــــــــטּ .............. - 1392-04-15 09:05:00
جُز من - 1392-04-15 07:59:00
بــازي رو بُردی.... - 1392-04-15 08:55:00
حال این روزای مــــــــטּ .............. - 1392-04-13 16:04:00
حال این روزای مــــــــטּ .............. - 1392-04-13 15:51:00
نیستی.....و با تو به روزمرگی نرسیدم!... - 1392-04-12 14:32:00
حــیــف کــه .... - 1392-04-29 16:15:00
- 1392-04-23 08:07:00
مُـنـتَـظِـر - 1392-04-12 07:33:00
مرگی بــِهـنـگـام ... - 1392-04-12 07:41:00
دلتنگِ رفتنَم - 1392-04-11 15:15:00
Azar....... Leaving you - 1392-04-11 14:49:00
حال این روزای مــــــــטּ .............. - 1392-04-08 16:09:00
حال این روزای ڪـَتـــایــو טּ .............. - 1392-04-02 15:28:00
کلافه ام.... - 1392-03-30 16:36:00
تولـــــــــــد تو - 1392-03-30 17:17:00
ڪـَتـــایــو טּ .............. - 1392-03-28 17:28:00
یهـِ حـسِ نزدیـک__ - 1392-03-27 13:25:00
خـُــدآ - 1392-03-26 14:49:00
Exit - 1392-03-23 14:13:00
کاش....... - 1392-03-23 14:18:00
حکمت ِ خدا - 1392-03-21 16:16:00
تنم... - 1392-03-21 15:19:00
حال این روزای ڪـَتـــایــو טּ .............. - 1392-03-12 14:02:00
ڪـَتـــایــو טּ .............. - 1392-03-12 13:57:00
باور بازنگشتنـَت - 1392-03-12 13:36:00
بيداری - 1392-03-07 14:38:00
بُغض بخیر - 1392-03-06 02:07:00
د ِلشــــوره .... - 1392-03-03 17:10:00
بدون شـــــرح.... - 1392-03-03 16:32:00
بدون شـــــرح.... - 1392-03-03 16:57:00
روزگـــــــآر ِ مَن - 1392-03-01 16:07:00
دلم گرفتِ !!... - 1392-03-01 16:21:00
28 اردیبــِهشــت...ڪـَتـــایــو טּ .............. - 1392-02-28 14:46:00
شبِ آرزوها.......///// - 1392-02-26 23:28:00
شَبـــ آرِزوهآ - 1392-02-26 11:42:00
صـبوریم کمـه - 1392-02-28 14:37:00
حال این روزای ڪـَتـــایــو טּ .............. - 1392-02-25 14:00:00
حال این روزای ڪـَتـــایــو טּ .............. - 1392-02-25 13:59:00
حال این روزای ڪـَتـــایــو טּ .............. - 1392-02-25 17:24:00
بــدون شرح..... - 1392-02-22 15:12:00
حال این روزای ڪـَتـــایــو טּ ....بدون شـــرح - 1392-02-22 14:52:00
حال این روزای من.... ڪـَتـــایــو טּ - 1392-02-21 05:33:00
دلــــم گـــــرفته - 1392-02-18 04:05:00
حال این روزای من.... ڪـَتـــایــو טּ - 1392-02-18 01:59:00
سهم من - 1392-02-18 01:57:00
فراموش نمیشی...چونکه....... - 1392-02-17 16:43:00
بــدون شرح..... - 1392-02-14 16:30:00
شونه های بارون - 1392-02-16 14:52:00
بــدون شرح..... - 1392-02-09 14:30:00
حال این روزای من.... ڪـَتـــایــو טּ - 1392-02-07 04:37:00
تَردید - 1392-02-04 16:08:00
بدون شرح ..... - 1392-02-04 04:00:00
خــــــدا....تنهاش نذار.... - 1392-02-04 04:52:00
هوای خونه - 1392-02-03 15:06:00
بــدون شرح..... - 1392-02-03 15:21:00
حال این روزای ڪـَتـــایــو טּ .............. - 1392-02-02 15:26:00
حال این روزای من.... ڪـَتـــایــو טּ - 1392-01-31 04:36:00
حال این روزای ڪـَتـــایــو טּ .............. - 1392-01-30 10:11:00
خــاطراتت منو میکشه آروم.... - 1392-01-30 10:57:00
حال این روزای ڪـَتـــایــو טּ .............. - 1392-01-30 11:14:00
حال این روزای ڪـَتـــایــو טּ .............. - 1392-01-30 10:13:00
بـــــــاور ِ سخـــــت - 1392-01-29 03:56:00
عشقمان غمگین است - 1392-01-29 04:12:00
حال این روزای ڪـَتـــایــو טּ .............. - 1392-01-28 17:59:00
حال این روزای ڪـَتـــایــو טּ .............. - 1392-01-28 04:54:00
وجود من و عشق تو...! - 1392-01-28 02:56:00
خاطره - 1392-01-28 02:15:00
حال این شب من.... ڪـَتـــایــو טּ - 1392-01-26 05:00:00
خبر از من داری؟… - 1392-01-26 03:11:00
`、ヽ☂ヽ ڪـَتـــایــو טּ... - 1392-01-25 17:01:00
تــهديد - 1392-01-25 16:54:00
حال این روزای ڪـَتـــایــو טּ ..............(بدون شــــرح) - 1392-01-22 15:31:00
دلتــنـــگي - 1392-01-22 01:10:00
هــیـــزُمْ هـــای مَـــصــْــنـــــوعــــی - 1392-01-21 14:45:00
چرا؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟؟ - 1392-01-19 01:35:00
درد - 1392-01-19 01:31:00
حال این روزای من.... ڪـَتـــایــو טּ - 1392-01-16 15:04:00
حال این روزای من.... ڪـَتـــایــو טּ - 1392-01-16 15:15:00
مخاطب - 1392-01-16 14:43:00
بدون شرح (حال این روزای من) ڪـَتـــایــو טּ - 1392-01-16 14:35:00
بهار است .. - 1392-01-09 04:15:00
دکمه ای تیره - 1392-01-09 03:51:00
کتایون.... - 1392-01-07 04:44:00
هر روز صبح - 1392-01-07 02:49:00
پارسال...امسال - 1392-01-06 03:49:00
اشک - 1392-01-06 03:39:00
قــــریب - 1392-01-06 02:37:00
غمگينم - 1391-12-29 15:18:00
بدون حضور تـــــــــــو - 1391-12-29 15:14:00
.¸¸.•☂ ................... - 1391-12-29 15:13:00
یک سال دیگر هم گذشت - 1391-12-29 15:09:00
مرده‌ام.. - 1391-12-26 02:33:00
عاقبت یک روز - 1391-12-26 02:22:00
کی میشود بمیرم....؟؟؟؟؟ - 1391-12-26 02:18:00
کتایون.... - 1391-12-25 02:59:00
کاش می دونستی .... - 1391-12-24 14:35:00
" دلم برات تنگ شده بود " - 1391-12-21 01:50:00
بـــــــــــــر گــــــــرد !!!! - 1391-12-20 14:50:00
کتایون....(jaleb bod..postamon taghriban shabihe ham bod ...delam b delet rah dare) - 1391-12-18 02:20:00
نمیبخشمت.... - 1391-12-18 04:04:00
emshab......lanat bar emshab - 1391-12-18 03:08:00
چقدر نیستی عشقم.... - 1391-12-16 17:06:00
کتایون.... - 1391-12-16 14:00:00
قالی نیمه تمام... - 1391-12-16 15:34:00
کتـــایون تنها سقوط می کند...... - 1391-12-19 15:35:00
کتا یــــــــــــو ن... - 1391-12-13 15:57:00
.... - 1391-12-13 14:47:00
دستـــانِ گـــره خــــورده - 1391-12-13 15:40:00
کتایون.... - 1391-12-11 12:37:00
ﺩﺧﺘﺮﻣﻮن.....:( - 1391-12-11 12:16:00
رآنـבه شـــבه - 1391-12-11 10:51:00
یه لحظه گوش کن... - 1391-12-11 11:45:00
احساس آرامش - 1391-12-06 15:52:00
....hoşçakal - 1391-12-04 14:31:00
به این تقدیر بد لعنت............... - 1391-12-03 16:09:00
گاه بـــــاراלּ .... - 1391-12-01 15:43:00
کـــــُمـــــا - 1391-12-01 15:09:00
کتا یــــــــــــــــــــــ و ن - 1391-11-30 13:29:00
...... - 1391-11-26 14:38:00
یه روز از سال - 1391-11-25 15:09:00
ﯾﻪ ﺟﻔﺖ ﮐﻔﺶ - 1391-11-25 15:06:00
عادت دارم به تاريكي..... - 1391-11-23 12:36:00
میتونستی آرومم کنی!! - 1391-11-23 12:27:00
این روزها تا بارون می زنه... - 1391-11-23 10:03:00
اشتباه پشت اشتباه - 1391-11-23 12:57:00
.¸¸.•☂ کتــــایون ... - 1391-11-12 15:41:00
بـــاران یــاریم کن - 1391-11-09 15:13:00
کاشکی دُنیا یادِش بِرِه مارو - 1391-11-01 13:54:00
.....Mohammad reza - 1391-11-25 15:28:00
من..... - 1391-10-28 13:14:00
تمام روزهای نبودنت - 1391-10-27 14:01:00
.¸¸.•☂ کتــــایون ... - 1391-10-25 14:34:00
خاطره یعنی ... - 1391-10-25 13:55:00
خدایا …. - 1391-10-23 21:21:00
.¸¸.•☂ کتــــایون ... - 1391-10-22 20:29:00
ک ت ا یــــــــــــــــــــــ و ن - 1391-10-22 18:24:00
خدايـــــــا ... - 1391-10-22 17:51:00
گاه بـــــاراלּ .... - 1391-10-20 14:29:00
مرگ...کجایی؟؟؟؟ به فریادم برس kataun>>>>.....Mohammad reza - 1391-10-19 20:21:00
.....Mohammad reza - 1391-10-19 14:00:00
.....Mohammad reza - 1391-10-17 15:42:00
دلگیر تر از بهمن - 1391-10-17 15:00:00
.¸¸.•☂ کتــــایون ... - 1391-10-15 19:39:00
.¸¸.•☂ کتــــایون ... - 1391-10-15 20:51:00
ﻋﺎﺷﻖ - 1391-10-14 13:25:00
دست های تو - 1391-10-15 13:19:00
ردپای تنهـــایی ام - 1391-10-11 14:36:00
.¸¸.•☂ کتــــایون ... - 1391-10-11 15:31:00
`、ヽ☂ヽ ڪـَتـــایــو טּ... - 1391-10-10 23:35:00
گلـــوله ی بـــرفی... - 1391-10-10 21:44:00
بهت بگن چشم انتظارت مرده... - 1391-10-10 15:37:00
شناسنامه - 1391-10-10 15:50:00
ابر...☁ - 1391-10-10 18:40:00
برف - 1391-10-09 17:11:00
ای باران ببار ... - 1391-11-30 16:32:00
دلم که تنگ می شود - 1391-10-10 23:30:00
چــتر همیشــه بــارانــی - 1391-11-30 16:45:00
کاش از دنیا هم میرفتم - 1391-10-09 15:17:00
محمد.... - 1391-11-30 17:40:00
Kataun... - 1391-10-08 21:58:00
از زندگی خسته می شوم... - 1391-10-09 15:20:00
در☂ بـــــاراלּ - 1391-10-07 15:11:00
ساعت مردن - 1391-10-07 16:01:00
خیس خیس زیر بارون.... - 1391-10-07 14:03:00
من بی تو... - 1391-10-07 17:03:00
دل تنگی - 1391-10-05 16:29:00
باور - 1391-10-05 15:47:00
بغض نگاهم... - 1391-10-04 16:01:00
داستان من و تو - 1391-10-04 15:19:00
.¸¸.•☂ کتــــایون ... - 1391-12-06 20:13:00
بزرگ که می‌شوی - 1391-10-03 17:27:00
کاش اینجا بودی - 1386-10-03 17:33:00
خـــــوبـــــم ... - 1391-10-03 17:01:00
من می رم ... - 1391-10-03 16:31:00
پاییــــــــــــــــــــــــــــــــــــز رفت....زمستون مبارک - 1391-10-02 17:14:00
زیر باران - 1391-12-12 16:36:00
عزرا‍‍ئیل - 1391-10-02 15:04:00
آهای زمین !! - 1391-10-02 14:13:00
فال شب يلداى من - 1391-10-01 16:24:00
یک دقیقه - 1391-09-30 17:31:00
در هوای کسی گریه می کنم - 1391-10-03 15:30:00
فالی نمانده ... - 1391-09-30 13:22:00
آخرین غروب پاییـــــــز - 1391-09-30 17:17:00
کاش... - 1391-10-03 17:16:00
یلدای چشم های تو - 1391-09-30 17:13:00
یلدایت مبارک - 1391-09-30 20:04:00
اولیــטּ همـ آغــوشــے - 1391-09-29 20:29:00
من هـمان دخــترکی هــسـتــم... - 1391-09-28 16:46:00
مـــی شــــود تــــا ابـــد . . . - 1391-09-27 16:53:00
باران ! باران ! - 1391-09-28 15:46:00
باران كه مي بارد - 1391-09-27 15:25:00
`、ヽ☂ヽ ڪـَتـــایــو טּ... - 1391-09-26 13:41:00
`、ヽ☂ヽ ڪـَتـــایــو טּ...من خسته ام - 1391-09-25 16:13:00
`、ヽ☂ヽ ڪـَتـــایــو טּ - 1391-09-25 16:04:00
.¸¸.•☂ کتــــایون ...دنیا واسه من - 1391-09-25 14:35:00
حس کاغذیُ دارم.... - 1391-12-15 14:05:00
.¸¸.•☂ کتــــایون ...وقتی کار از کار گذشت - 1391-09-25 13:56:00
.¸¸.•☂ کتــــایون ...میخواهم ببینمش - 1391-09-25 01:41:00
غَمگیــــنم .... - 1391-09-28 16:21:00
.¸¸.•☂ کتــــایون ...مُـــرد - 1391-09-20 17:20:00
چـــــــقدر ســــــــــــــــرد اســـــــــــــــــــــــت... - 1391-09-20 17:17:00
پسرکی نابینا - 1391-09-20 13:26:00
.¸¸.•☂ کتــــایون ... - 1391-09-19 16:41:00
.¸¸.•☂ کتــــایون 89/9/19... - 1391-09-19 16:01:00
فكر كردن - 1391-09-19 15:52:00
سکوت - 1391-09-19 12:42:00
تـــو را بـه تـمام عـالم سـوگــند ... - 1391-09-19 15:36:00
مــَـن بـی تــو - 1391-09-18 16:36:00
من و تو (اولین سالگرد بی تو ) - 1391-09-18 20:35:00
پنجـــــــاه پنجـــــــاه ! - 1391-09-16 15:55:00
دردهــــــــای بزرگ - 1391-09-16 15:53:00
خواب قشنگی بود ... - 1391-09-16 15:49:00
نارنگـــــی ِ من ِ - 1391-09-15 15:25:00
.¸¸.•☂ کتــــایون ...خَسته ام - 1391-09-14 16:56:00
چراغای خیابون - 1391-09-13 14:31:00
اشک های کتایـــون - 1391-09-13 16:01:00
حجم دلتنگی - 1391-09-29 17:50:00
.¸¸.•☂ کتــــایون ... - 1391-09-12 14:29:00
.¸¸.•☂ کتــــایون ... - 1391-09-11 15:39:00
خــــدا.. - 1391-09-11 14:35:00
يه وقتايى هست كه - 1391-09-10 16:29:00
معلقم - 1391-09-09 16:27:00
نــِمـیـدآنـم چـِـطـور مـیگـُذَرد…! - 1391-09-09 16:23:00
هق هق - 1391-09-09 16:21:00
اشک به پاهایم سنگینی میکند. . . - 1391-09-12 13:27:00
.¸¸.•☂ کتــــایون ...هوای بارونی - 1386-09-08 19:43:00
.¸¸.•☂ کتـــــایون - 1386-09-08 16:15:00
چتر ☂ - 1391-09-29 16:15:00
اشک‌هایِ خُـــدا - 1391-09-08 16:09:00
باران چشمم.. - 1391-09-09 16:11:00
یاد من - 1391-09-09 15:58:00
بـــــاراלּ می بارد - 1386-09-08 14:41:00
اگه میدونستی - 1391-09-08 13:58:00
گریه - 1391-09-07 17:47:00
هوای بارونــــی پاییــز - 1391-09-07 17:28:00
بـــــاراלּ... - 1391-09-07 14:03:00
مَـטּ هـر روز و هـر لحظـﮧ نگرانت مے شوم - 1391-09-26 14:57:00
`、ヽ☂ヽ ڪـَتـــایــو טּ - 1391-09-06 16:48:00
اﯼ ﮐــﺎﺵ - 1391-09-06 13:36:00
Kataun - 1391-09-06 02:55:00
پُــرم از اشـــکــ... - 1391-09-06 16:43:00
دیوان حافظ - 1391-09-05 16:28:00
دل تنگم!!!!!!!!!! - 1391-09-05 16:24:00
رنج - 1391-09-05 16:21:00
تلخ تر از همیشه... - 1391-09-05 16:14:00
میخواهم ... - 1391-09-05 23:08:00
... - 1391-09-05 01:24:00
كتايون - 1391-09-04 01:24:00
KATAUN - 1391-09-04 01:00:00
دلم برای کسی تنگ است.. - 1391-09-03 13:53:00
دلم گرفته - 1391-09-03 13:42:00
لباس عروس - 1391-09-02 14:16:00
نگه داشتن بغض - 1391-09-02 14:11:00
صدام - 1391-09-01 13:56:00
دیـوار - 1391-09-01 14:34:00
دلــــم میخـــواستـــــــ - 1391-08-30 14:56:00
`、ヽ☂ヽ ڪـَتـــایــو טּ - 1391-08-28 18:04:00
شناسنامه - 1391-08-28 15:39:00
فریادِ من - 1391-08-28 14:46:00
به دادم برس ای اشک ... - 1391-08-28 14:36:00
نادیده - 1391-08-28 13:28:00
فقط میخوام ببــــارم`、ヽ☂ - 1391-08-28 14:23:00
دلم گرفت - 1391-08-28 14:19:00
دلم گرفته دوبآره - 1391-08-28 14:12:00
دلتنگم .. - 1391-08-27 15:54:00
`、ヽ☂ヽ ڪـَتـــایــو טּ - 1391-08-27 15:42:00
چه باران 、ヽ☂زیبایی - 1391-08-27 15:37:00
تمام زندگیم را دلتنگی پر کرده است........ - 1391-08-27 15:32:00
انتظار… - 1391-09-06 16:49:00
دوباره - 1391-08-27 14:49:00
`、ヽ☂ヽ ...،،،،،،،،،،،،، - 1391-09-06 17:24:00
گله دارم - 1391-08-27 15:27:00
`、ヽ☂ヽ بـــ ـاران - 1391-08-26 14:06:00
اعدام - 1391-08-26 13:09:00
لـعـنـت بـه ایـن روزهـا ! - 1391-09-09 14:00:00
دلـــم می خواهد - 1391-08-26 13:52:00
اگه تو بودی - 1391-08-26 12:36:00
امـشب . . - 1391-08-25 16:12:00
...``、ヽ☂ヽ ``、 - 1391-08-25 15:53:00
یه نــــــامه از طـ ـــرف خــــــ ـــــــــــــــــ ـ ــــــــــــــــ ـــــــ د ا - 1391-08-25 14:58:00
حبس - 1391-08-25 14:45:00
miss u - 1391-08-25 14:43:00
یاس - 1391-08-25 16:03:00
وقت اضافه - 1391-08-24 15:05:00
شریک - 1391-08-24 14:12:00
.¸¸.•☂ کتــــایون ... - 1391-08-23 20:19:00
كاش مي باريدي... - 1391-08-23 16:01:00
آغــوشــ - 1391-08-23 15:58:00
ناله‌های خرد شدن - 1391-08-22 16:29:00
بعضی وقتا - 1391-08-22 16:24:00
سه نقطه... - 1391-08-22 14:29:00
دلیل دلتنگی - 1391-08-22 14:27:00
قايـــق كاغـــذي - 1391-08-21 14:56:00
منتظر - 1391-08-21 14:42:00
تیشرت - 1391-08-21 14:17:00
کلافه م - 1391-08-20 16:06:00
آخرين ...دور ترين...فرعي ترين - 1391-08-20 15:40:00
سواد - 1391-08-20 15:38:00
دیـــــوار - 1391-08-20 14:39:00
TO: Jigar Talam - 1391-08-20 14:48:00
یادگاری - 1391-08-20 15:50:00
هوا نامطلوب حالم نا خوش - 1391-08-19 13:43:00
خاطره - 1391-08-19 13:26:00
زندگی .. - 1391-08-19 13:18:00
باور - 1391-08-19 12:42:00
تو میتونی ....خدا - 1391-08-19 12:29:00
تَنهـــ ـایـی یعنــی - 1391-08-19 12:26:00
انگیزه - 1391-08-19 12:00:00
خدا ... گريه ...خنده - 1391-08-19 12:18:00
فکر تو - 1391-08-18 16:03:00
پیاده رویی بارانی - 1391-08-18 15:14:00
آسمــاלּ. اینروزها - 1386-08-18 15:07:00
دلتنــگ حضــورت هستــم! - 1391-08-18 15:38:00
خدايا - 1391-08-18 15:37:00
بوی تنت - 1391-09-09 15:36:00
اجراي دل من - 1391-08-18 15:35:00
کاش میشد - 1391-08-18 16:31:00
Battery Low - 1391-08-18 16:19:00
قسمَت - 1391-08-17 15:17:00